Research
 1. Clinical Oncology,
 2. Cancer drug development,
 3. Translational medicine
Degrees and Positions Held
Positions Held
 • 2014 – present   Joint Appointment Research Fellow, Institute of Biological Chemistry, Academia Sinica
 • 2011 – present   The Ph.D. program for Cancer Biology and Drug Discovery ,Professor, Taipei Medical University
 • 2011 – 2017   President, Taipei Medical University
 • 2003 – 2011   City of Hope, National Medical Center, Professor
Degrees
 • 1985 – 1988   Ph.D., Pathology and Cell Biology, Thomas Jefferson University
 • 1975 – 1982   MD, School of Medicine, Taipei Medical College
Selected Publications
Liu JW, Chen C, Loh EW, Chu CC, Wang MY, Ouyang HJ, Chang YT, Zhuang WZ, Chou CW, Huang DJ, Lee CH, Yen Y, Tam KW.
Curr Med Res Opin. (2018)
Luu T, Kim KP, Blanchard S, Anyang B, Hurria A, Yang L, Beumer JH, Somlo G, Yen Y.
Breast Cancer Res Treat. (2018)
Hsieh TH, Liu YR, Chang TY, Liang ML, Chen HH, Wang HW, Yen Y, Wong TT.
Neuro Oncol. (2018)
Liu YM, HuangFu WC, Huang HL, Wu WC, Chen YL, Yen Y, Huang HL, Nien CY, Lai MJ, Pan SL, Liou JP.
Eur J Med Chem. (2017)
Iqbal U, Chang TH, Nguyen PA, Syed-Abdul S, Yang HC, Huang CW, Atique S, Yang WC, Moldovan M, Jian WS, Hsu MH, Yen Y, Jack Li YC.
J Biomed Inform. (2017)
Ding J, Kuo ML, Su L, Xue L, Luh F, Zhang H, Wang J, Lin TG, Zhang K, Chu P, Zheng S, Liu X, Yen Y.
Carcinogenesis. (2017)
Jing-Wen Shih, Wei-Fan Chiang, Alexander T.H. Wu, Ming-Heng Wu, Ling-Yu Wang, Yen-Ling Yu, Yu-Wen Hung, Wen-Chang Wang, Cheng-Ying Chu, Chiu-Lien Hung, Chun A. Changou, Yen Y & Hsing-Jien Kung.
Nature Communications. (2017)
Weng CC, Ou KL, Wu CY, Huang YH, Wang J, Yen Y, Cheng HY, Lin YH.
Int J Oral Maxillofac Implants. (2017)
Huang YJ, Yang CK, Wei PL, Huynh TT, Whang-Peng J, Meng TC, Hsiao M, Tzeng YM, Wu AT, Yen Y.
J Hematol Oncol. (2017)
Guosong Shen, Pingya He, Yingying Mao, Peipei Li, Frank Luh, Guohui Ding, Xiyong Liu, Yun Yen.
Breast Cancer (2017)
 1. Clinical Oncology,
 2. Cancer drug development,
 3. Translational medicine
Positions Held
 • 2014 – present   Joint Appointment Research Fellow, Institute of Biological Chemistry, Academia Sinica
 • 2011 – present   The Ph.D. program for Cancer Biology and Drug Discovery ,Professor, Taipei Medical University
 • 2011 – 2017   President, Taipei Medical University
 • 2003 – 2011   City of Hope, National Medical Center, Professor
Degrees
 • 1985 – 1988   Ph.D., Pathology and Cell Biology, Thomas Jefferson University
 • 1975 – 1982   MD, School of Medicine, Taipei Medical College
Liu JW, Chen C, Loh EW, Chu CC, Wang MY, Ouyang HJ, Chang YT, Zhuang WZ, Chou CW, Huang DJ, Lee CH, Yen Y, Tam KW.
Curr Med Res Opin. (2018)
Luu T, Kim KP, Blanchard S, Anyang B, Hurria A, Yang L, Beumer JH, Somlo G, Yen Y.
Breast Cancer Res Treat. (2018)
Hsieh TH, Liu YR, Chang TY, Liang ML, Chen HH, Wang HW, Yen Y, Wong TT.
Neuro Oncol. (2018)
Liu YM, HuangFu WC, Huang HL, Wu WC, Chen YL, Yen Y, Huang HL, Nien CY, Lai MJ, Pan SL, Liou JP.
Eur J Med Chem. (2017)
Iqbal U, Chang TH, Nguyen PA, Syed-Abdul S, Yang HC, Huang CW, Atique S, Yang WC, Moldovan M, Jian WS, Hsu MH, Yen Y, Jack Li YC.
J Biomed Inform. (2017)
Ding J, Kuo ML, Su L, Xue L, Luh F, Zhang H, Wang J, Lin TG, Zhang K, Chu P, Zheng S, Liu X, Yen Y.
Carcinogenesis. (2017)
Jing-Wen Shih, Wei-Fan Chiang, Alexander T.H. Wu, Ming-Heng Wu, Ling-Yu Wang, Yen-Ling Yu, Yu-Wen Hung, Wen-Chang Wang, Cheng-Ying Chu, Chiu-Lien Hung, Chun A. Changou, Yen Y & Hsing-Jien Kung.
Nature Communications. (2017)
Weng CC, Ou KL, Wu CY, Huang YH, Wang J, Yen Y, Cheng HY, Lin YH.
Int J Oral Maxillofac Implants. (2017)
Huang YJ, Yang CK, Wei PL, Huynh TT, Whang-Peng J, Meng TC, Hsiao M, Tzeng YM, Wu AT, Yen Y.
J Hematol Oncol. (2017)
Guosong Shen, Pingya He, Yingying Mao, Peipei Li, Frank Luh, Guohui Ding, Xiyong Liu, Yun Yen.
Breast Cancer (2017)