Congratulations to these IBC 2017 Summer Student Oral Presentation award winners: Yun-Jen Chen, Hsin-Yi Chou, Max Chu, Chun-Ting Kuo, Chi Liu, Yuan-Chun Lu, Hoi Sin Tong, Yung-Shiang Yeh, Wei-Hua Zhu

Congratulations to these IBC 2017 Summer Student Oral Presentation award winners: Yun-Jen Chen, Hsin-Yi Chou, Max Chu, Chun-Ting Kuo, Chi Liu, Yuan-Chun Lu, Hoi Sin Tong, Yung-Shiang Yeh, Wei-Hua Zhu